Добрососедство
 

Да градиме мостови на пријателство

 
Помагање и почитување на правата на сите граѓани со бугарско национално самосознание и спротивставување на секој вид на говор на омраза, нетолеранција, шовинизам, сегрегација и стигматизација.
 
 
 
 
 
 
 
 

Што е говор на омраза?

 
Разберете ги поимите за говор на омраза.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жртва на говорот на омраза

 
Препознајте ја жртвата која е предмет на говорот на омраза.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Како се манифестира?

 
Освен преку директен говор, може да се изрази и во други форми.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Препознај говор на омраза

 
 
Терминот се однесува и на пишана и на усна комуникација, како и некои форми на однесување на јавни места и настани. Постојат повеќе основи за говор на омраза кои се поделени во неколку категории според користени зборови/реченици.
 
 
 
 
 

Говор на омраза поради етничка припадност

 
 
Излагањето на подбив на етничка основа и припадниците на заедниците преку телевизија, радио, во пишаните медиуми, интернет порталите, интернет просторот, социјалните мрежи, во политичките говори и други јавни обраќања.