Добрососедство
 

ДА ИЗГРАДИМ МОСТОВЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

 
Подпомагане и зачитане на правата на всички граждани с българско национално самосъзнание и противопоставяне на всякакъв вид език на омразата, нетолерантност, шовинизъм, сегрегация и стигматизация.
 
 
 
 

Подкрепата означава много за нас

 
 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какво представлява речта на омразата?

 
Разберете термините реч на омразата.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жертва на реч на омразата

 
Разпознайте жертвата, която е обект на реч на омразата.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как се проявява?

 
Освен с пряка реч, тя може да бъде изразена и в други форми.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разпознаване на речта на омразата

 
 
Терминът се отнася както до писмена, така и до устна комуникация, както и някои форми на поведение на обществени места и събития. Има няколко основания за реч на омразата, които са разделени на няколко категории според използваните думи/изречения.
 
 
 
 
 

Реч на омразата поради етническа принадлежност

 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 
 
 
 
 
 
 
 

Реч на омразата по време на спортни събития

 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресурси

 
 
Публикации и други ресурси, свързани с престъпления от омраза.
 
 
 
 

Решения и решения относно речта на омразата от съдебната практика на Европейския съд по правата на човека