Пријави говор на омраза - Copy - (bg)

 
 
 
 

Форма за пријава

 
 
Со оваа форма на пријава може да помогнете во пријавување на говорот на омраза. Пополнете ги полињата и одговорете на прашањата. Полињата означени со * се задолжителни.
 
 
 
*
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
* Категорија
 
 
 
* Најди локација блиску до тебе
 
 
 
* Прецизирај го местото на локацијата
Пример: позади Рамстор, Железничка, Скопје
 
 
 
Линк од вести
 
 
 
Надворешен видео линк
 
 
 
Прикачи фотографија
 
 
 
 
Кривични дела
 
 
 
Вие сте
 
 
 
Место каде се случил говор на омраза
 
Медиум
 
 
 
 
 
Јавен настан
 
 
 
Јавен простор
 
 
 
 
 
 
Пријавивте ли во полиција?