ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 
 
 
 

Често задавани въпроси

 
Какво е www.dobrososedstvo.mk?
 
Цял
 
Как работи www.dobrososedstvo.mk?
 
 

Разпознаване на речта на омразата

 
Кои са най-честите основания за реч на омразата в нашето общество?
 
Кои думи се използват най-често в случаите на реч на омразата?
 
 

Важни бележки

 
Задължително ли е да посоча личните си данни в заявлението?
 
Ще се появи ли името ми на www.govornaomraza.mk?
 
Как се появяват и филтрират приложенията в платформата www.govornaomraza.mk?
 
 
 

Терминологичен речник

 
 
С този речник искаме да ви помогнем да разберете термините, които използваме в портала и категориите престъпления и инциденти, причинени от омраза, което ще допринесе за по-лесното подаване. Ако смятате, че термините не са достатъчно ясни и имате затруднения с разбирането на конкретен термин, моля, пишете ни и посочете термините, които смятате, че се нуждаят от допълнително обяснение.
 
 
 
 
 
 
 

Какво е реч на омразата?

 
Всяка форма на изразяване, която насърчава омразата към едно или повече лица поради техните лични характеристики или принадлежност към определена група или общност.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кой може да бъде жертва на реч на омразата?

 
Всеки може да бъде жертва на реч на омразата, тъй като омразата може да съществува на различни основания, т.е. поради раса, цвят на кожата, пол, ... Прочетете още
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как може да се прояви речта на омразата?

 
Освен с пряка реч, тя може да бъде изразена чрез изписване на обидни символи, графити, рисунки, чрез изгаряне на знамена или религиозни символи, чрез раздаване на листовки със съдържание, което подбужда омраза на всякаква основа.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Къде можем да намерим реч на омразата?

 
Езикът на омразата е навсякъде – по телевизията, радиото, печатните медии, интернет порталите, интернет пространството, социалните мрежи, политическите речи и други публични изказвания, в училищата, на обществени събирания – митинги, протести, в ... Прочетете още
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каква е причината за национална, расова и религиозна омраза, раздор и нетолерантност?

 
Подбуждането към национална, расова и религиозна омраза, раздор и нетолерантност е престъпление, според което лице, което чрез принуда, тормоз, застрашаване на сигурността, разобличаване на национални, етнически или религиозни символи, повреждане на чужди предмети, оскверняване на паметници или оскверняване на паметта в противен случай подбуждат или подбуждат национална, расова или религиозна омраза, раздори или нетолерантност, се наказват по закон.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какво представлява заплаха за информационната сигурност чрез личните характеристики или принадлежността на конкретно лице към определена група или общност?

 
Този начин за застрашаване на сигурността е престъпление, според което лице, което чрез информационна система заплашва да извърши престъпление, за което се налага наказание лишаване от свобода от пет години или по-тежка присъда, поради неговия пол, раса, цвят на кожата. , пол, маргинализирана група,... Прочетете още
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какво представлява разпространението на идеите за превъзходството на една раса над друга или разпространението на расова омраза или подбуждането към расова дискриминация?

 
Дискриминацията по своята същност предполага неравнопоставено третиране на лицето/хора поради определена характеристика на него/те. Дискриминацията е престъпление и е забранена от Наказателния кодекс, който наред с други разпоредби предвижда, че всеки, който разпространява идеи за превъзходство на една раса над друга или разпространява расова омраза или подбужда към расова дискриминация, ще бъде наказан по закон.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какво представлява разпространението на расистки или ксенофобски материали чрез компютърна система?

 
Това е престъпление, според което всеки, който разпространява расистки и ксенофобски писмен материал, изображение или друго представяне на идея или теория, която подпомага, насърчава или подбужда омраза, дискриминация или насилие срещу някое лице или група, въз основа на раса, цвят или кожа, национален или етнически произход, както и религиозна вяра, ще се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какво е одобрението или оправданието за геноцид, престъпления срещу човечеството или военни престъпления?

 
Това е престъпление, според което всеки, който публично отрича, минимизира, одобрява и оправдава геноцид, престъпления срещу човечеството или военни престъпления с намерение да подбужда омраза, дискриминация или насилие срещу лице или група лица поради тяхната национална, етническа или расова ... Прочетете още
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каква е подигравката на македонския народ и членовете на общностите?

 
Излагането на присмех към македонския народ и членовете на общностите е престъпление, според което всеки, който възнамерява публично да се подиграе на македонския народ и членовете на общностите, живеещи в Република Македония, ще бъде наказан по закон.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защитни механизми

 
 
 
 
 
 
 

Министерство на вътрешните работи

 
Можете да подадете сигнал в Министерството на вътрешните работи за престъплението език на омразата. Езикът на омразата в социалните мрежи може да бъде подаден ... Прочетете още
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокуратурата

 
За престъплението на речта на омразата можете да подадете наказателна жалба в Главна прокуратура, която трябва да разследва случая и да реши дали да започне наказателно производство срещу предполагаемия извършител.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисия за защита от дискриминация

 
В случаи на дискриминационно, тормозещо или унизително изказване, което има за цел или води до накърняване на достойнството на определено лице или до ... Прочетете още
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агенция за аудио и аудиовизуални медийни услуги

 
За случаи на език на омразата по радиото и телевизията можете да подадете жалба до Агенцията за аудио и аудиовизуални медийни услуги, като посочите програмата, конкретната медия, датата и периода на излъчване на предаването. Агенцията за аудио и аудиовизуални медийни услуги, т.е. директорът на агенцията може да предприеме следните мерки:

  • да вземе решение, което да го предупреди;
  • да подаде искане за образуване на производство за нарушение, в случай че въпреки постановеното решение за порицание продължи да извършва ...
  •  Прочетете още
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на журналистите на Македония – Съвет на честта

 
За случаи на език на омразата в медиите от журналисти, които са членове на Асоциацията на журналистите на Македония, може да се подаде жалба до Почетния съвет на Асоциацията на журналистите. Този съвет определя и защитава принципите на етичната, балансирана и обективна журналистика, която зачита правата на човека, като същевременно зачита напълно свободата на редакционната политика на медиите. След разглеждане на жалбата, ако Съветът на честта установи нарушение на принципите и разпоредбите на Кодекса на журналистите на Македония, той реагира публично и осъжда това нарушение.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Македонски съвет по медийна етика (CEMM)

 
Този съвет функционира като неправителствена организация, чиято дейност е насочена към саморегулиране на медиите чрез прилагане на морални санкции срещу несъобразените с професионалните стандарти и Кодекса на журналистиката. В рамките на Съвета има консултативен орган - Комисията по жалбите, която разглежда жалби от граждани, юридически лица и други обществени представители относно публикуваното в медиите съдържание, посредничи между лицата, отнесли жалбата и редактора, т.е. съдържание, на което се отнася жалбата и взема решения по жалбите относно възможни нарушения на Кодекса;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички въпроси, проблеми или критики можете да изпращате на нашия имейл: deloskopje@gmail.com