На почти всички пътни знаци по пътищата, водещи към Маврово, кирилският вариант на името е зачеркнат.

Има само латиница, а някъде е надраскана и е добавен "албански" вариант на топонима.

Кой надраска дъските и така наруши закона? Или по-важното – къде са тези, които трябва да прилагат закона и да поправят щетите?

Извор: www.mkd.mk