За нас

 
 
 
 
 
 

ЗА НАС

 
Сдружение на гражданите за промоция, издателска дейност, инициативи и международно сътрудничество "ДЕЛО" Скопие е основано на 28 февруари 2021 г.

Съгласно устава, основните цели на сдружението са:
 
 
 
 
 
 
 
Здружение “ДЕЛО” Скопје
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01

 
Ангажимент за издигане на достойнството и духовните ценности на гражданите на Република Северна Македония, независимо от тяхната етническа, езикова, религиозна, политическа, полова, социална и друга принадлежност.
 
 
 

02

 
Ангажимент с върховенството на закона, последователно прилагане на законите и правните процедури и независимост на съдилищата.
 
 
 

03

 
Свобода на словото и печата, противопоставяне на всички форми на политическо обучение срещу журналистиката, цензурата и интервенционизъм в журналистически статии.
 
 
 

04

 
Подпомагане и зачитане на правата на всички граждани и противопоставяне на всякакви прояви на език на омразата, нетолерантност, шовинизъм, сегрегация и стигматизация на основата на пол, раса, етническа принадлежност, език и религия.
 
 
 
 
 
 
 

05

 
Инициативи за изграждане на приятелство и добросъседство с всички съседни държави.
 
 
 

06

 
Популяризиране на Споразумението за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република Северна Македония и Република България.
 
 
 

07

 
Всяко съдействие в стремежите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз и запознаване на гражданите с институциите на ЕС и тяхното значение за Република Северна Македония.
 
 
 

08

 
Изграждане на политики за осигуряване на равенство на гражданите за свободно изразяване и застъпничество на идеологически, политически, национални, религиозни и други възгледи.
 
 
 
 
 
 
 

Подкрепата означава много за нас

 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
 
 
 
Вложител: Комерциална банка
 
 
 
БАНКОВА СМЕТКА: 3000 0000 4605305
 
 
За плащания извън Македония:
 
 
IBAN: MK07300701003796450
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресурси

 
 
Публикации и други ресурси, свързани с престъпления от омраза.
 
 
 
 

Решения и решения относно речта на омразата от съдебната практика на Европейския съд по правата на човека