Пештерата Преходна го има најдолгиот пештерски тунел во Бугарија, со должина од 365 метри и висина од 56 метри. Геолошкиот феномен се наоѓа на 250 метри надморска височина. Пештерата е лесно достапна и во текот на сите сезони од годината.


Преходна е една од најпознатите пештери во Бугарија, сместена во непосредна близина на селото Карлуково (0,5 км.), амблем на карлскиот регион Карлуково.


Поради процесите на делудација и ерозијата предизвикана од водите што избиваат на површина, се формирале „Очите на Бога“ – две огромни, скоро идентични по големина, отвори во форма на очи.
Гледано и од внатрешноста и од надворешноста, се добива впечаток дека „Очите на Бога“ гледаат во посетителите.


https://maskimagazin.faktor.mk...