Обjавен е за главен град на 3 април 1879г.
Наjранни данни за заселване на античниот центар са од II илjадолетие пред Христа, вероватно зарад топлата минерална вода коjа и до ден денес извира тамо.
Софиjа значи Мудрост! ?
Св. Софиjа има три керки - Вера / Faith ?️Надеж / Hope ? и Лубов/ Love ❤️ - посакувам се тоа на сите кои носат тиа имена, на моите сограгани и на сите мои приjатели. ?Извор:https://www.facebook.com/10006...