Со прекрасна вест од МОН Бугарија, започна кампањата за аплицирање
за
БУГАРСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ
https://www.mon.bg/bg/news/473...

Досегашниот прием на студенти се врши врз основа на приемни испити кои ќе се одржат на платформа и ќе вклучуваат:
• општообразовен онлајн тест кој содржи прашања за бугарски јазик, литература и историја на Бугарија - за сите кандидати;
• специјализиран онлајн тест кој содржи прашања од биологија и хемија - за кандидати за обука во главните курсеви „Медицина“, „Фармација“ и „Стоматолошка медицина“;
• специјализирани испити, организирани и спроведени во Република Бугарија од страна на високите уметнички и спортски училишта - за кандидати за уметнички и спортски тренинг.
За придобивките, подготовката и сите дополнителни информации поврзани со приемот на бугарските универзитети - контактирајте не преку Facebook messenger или:
e-mail: contact@bgschool. mk
phone: 070 363 411

Извор: https://www.facebook.com/bgsch...