Во сабота, 02.04.2022 година, од 10.00 до 12.00 часот во Амбасадата на Република Бугарија во Република Северна Македонија ќе се одржи информативна кампања за презентација на можностите за високо образование во Република Бугарија во учебната 2022 година/ 2023 Учество ќе земат претставници од Министерството за образование и наука на Република Бугарија, Државната агенција за Бугарите во странство и Амбасадата на Република Бугарија.


Извор: https://mfa.bg/embassies/maced...