Здружение ДЕЛО Скопје, во пресрет на утрешното отворање на канцелариите на Здружението ЦАР БОРИС III-Охрид, на истото му посакува успешна и плодна работа, особено во градењето на мостови на пријателство, соработка и добрососедство меѓу Македонија и Бугарија.
Патот на Македонија е веќе трасиран, а тоа е пат кон ЕУ и европските вредности , при тоа сигурни сме дека Здружението Цар Борис III, ќе даде голем придонес кон заедничкиот пат и евроинтеграцискиот процес на Република Македонија во ЕУ.

Здружение ДЕЛО